2012-04-26

Finns miljöbilar? av Sven-Hugo Mattsson

Som jag tidigare skrivit har Demokratisk vänster, på första maj, ett möte om Lester R Browns bok ”Civilisationen väg”. Plats: ABF-lokalen på Trollebergsvägen 7, tid 16.00.
I förra veckan hade jag en artikel i VB om Lester R Browns (LB) bok ”Civilisationens väg”. Här kommer fortsättningen.
   I den tredje delen av boken, det är jag själv som gjort uppdelningen, skriver LB om en del positiva saker som hänt i historien. En är rökningen, något som drastiskt minskat och där vi nu kan gå på krogen utan att behöva röka passivt. En annan är USA:s omställning från bilindustri till vapendito, efter attacken mot Pearl Harbor i december 1941. Visst det är så klart ett exempel på omställning, men det blir bisarrt med ett exempel som går ut på att stärka krigsindustri. Visst, jag förstår euforin då, USA insats var onekligen en del av de krafter som verkade för att få bort Hitler och nazismen. Men i dagen perspektiv? USA finns nu i krig eller har krigsbaser i hela världen. LB konstaterar också, i boken, att USA, med färre än 5 % av världens befolkning har 43 % av vår planets militärutgifter. Krig och krigsindustri är ju också en stor del av växthusgasutsläppen!
   Men huvudfrågan är vad dessa exempel har med våra problem att göra. Uppvärmningen lever sitt eget liv och är den största utmaningen mänskligheten haft. Det är ett oerhört mycket större problem än de exempel som nämns i den här debatten och kan bara lösas om vi vill.

Pessimist
Jag är själv pessimist, jag tror inte vi klarar av att vända på det som nu händer. Anledningen till min pessimism är uppenbar. Fortfarande släpper vi ut mer och mer växthusgaser och det är svårt att se en vändning inom det närmaste med tanke på att folkrika u-länder med all rätt vill ha samma standard som vi i den rika världen. Om man dessutom betänker att vi som har fullt tillräckligt för att ge vår befolkning ett gott materiellt liv, vill ha ytterligare tillväxt. Om vi gör våra samhällen mer jämlika kan vi leva hur gott som helst. Vad skall vi med tillväxt till?
   En fråga jag ställer mig är följande: vilket är bäst, en miljard bilar som finns på vår planet nu, som till stor del drivs av fossila bränslen, eller är det bättre med två miljarder bilar som är helt fossilfria? Med frågan breddar jag diskussionen till att gälla långt mer än växthusgaserna. Har vi plats med dubbelt så många billar, där vi till och med odlar energi till dessa.
   Vad vi nu diskuterar är, i stort, koldioxiden från transporter, bra så. Men frågan är vad vi gör med metangasen från vår animalieproduktion. Vad gör vi med andra växthusgaser vi släpper ut. Vi har massor av andra problem, havets höjning, permafrosten kring Arktis som smälter och avger ytterligare metangaser, jordbruksmark som försvinner och vattenfrågan.
   Jag läser just på texttv att bara några få procent av permafrosten i Arktis skulle få stora konsekvenser för klimatet.
   Ett annat exempel till min pessimism är att vi inte ens diskuterar en sockerskatt. Ungefär 10 % av jordbruksmarken i Lunds kommun består av sockerbetsodling. Det finns också goda anledningar att höja skatten på socker av hälsoskäl, socker är en produkt som är helt onödig, men som ger oss diabetes och övervikt och kostar samhället stora pengar.

Miljöbil
Förutsättningen för att jag skall känna optimism är att antalet bilar och animalieproduktionen minskar på vår planet, inte bara per person, utan totalt. Detta inte bara för att dessa verksamheter innebär massor av växthusgaser, utan för att vi inte har plats med mer av detta. För att uppnå detta måste vi höja priset på dessa verksamheter och dessutom på flyget och allt annat som innebär utsläpp av växthusgaser. LB vill också att vi skall höja priset på växthusgaser men att detta skall växlas mot sänkt inkomstskatt. Detta tycker jag är alltför passivt, vi får inte glömma klassaspekten, det är trots allt de rikaste på vår planet som står för majoriteten av våra utsläpp. De relativt fattiga skall kompenseras för höjda miljöskatter men för de rikaste måste vi dra in köpkraft.
   Som det nu är talar vi om ”miljöbilar”, med utgångspunkten att det enda problemet med bilar är bränslet. Vi pratar nästan inte om den plats bilismen tar eller om vi har metaller och gummi till bilarna.
   Den dagen vi diskuterar i termer av att fördubbla priset på allt som är farligt för vår planets överlevnad, när vi diskuterar i termer om att bilismen i alla dess delar är miljöförstörande, då kanske jag också ser ljuset i tunneln.

Inga kommentarer: