2018-09-13

I skogkanten/Vanaprasthya: När agnarna skiljs från vetet
av Staffan Lindberg


Blockpolitiken är redan död sedan 2014. I det läge vi befinner oss i kan inte en minoritet styra över en majoritet, även om majoriteten är kluven och drar åt olika håll.
   Men positionerna verka låsta. Så vi får ha tålamod så att huvudmotsättningen i svensk politik blir uppenbar för de flesta. Hotet från de auktoritära krafterna kan bara mötas med demokratisk och medborgerlig solidaritet. Politik är inte bara saker man gör utan också vad man lär sig av olika praktiska insatser. De ska visa var man egentligen hör hemma.
   Den ideala lösning är en socialliberal regering i mitten, som kan samla majoritet i riksdagen och behålla de välfärdssatsningar som nu finns.
   Pensionerna behöver en ny stor reform för att lyfta upp fattigpensionärerna, skolan behöver reformeras i grunden, vården förändras och utvecklas och tandvården få samma försäkringsskydd som övrig vård. Detta kan väl vara ett bra startpaket för en ny regering.
   Detta ger också det bästa klimatet för samling och engagemang kring miljöfrågorna, jämlikheten och flyktingarnas integration.

Inga kommentarer: