2020-01-23

Fritt Palestina en illusion? av Gunnar Olofsson

Över hela världen sägs att en tvåstatslösning (i konflikten Israel / Palestina) förblir vägen till en överenskommelse. Jag måste nu säga till er att detta inte är en ståndpunkt som hjälper någon. Två stater är en illusion. Orden är Gideon Sa´ars – den främste utmanaren till premiärministern Benjamin Netanyahu om makten i högerpartiet Likud i Israel.
   Budskapet är tyvärr inte förvånande. Sedan Netanyahu 2009 i ett berömt tal vid Bar-Ilan universitetet tydligt förklarade sitt stöd för en palestinsk stat vid sidan om Israel, har den israeliska ståndpunkten vridits kraftigt åt höger så att man numera inte talar alls om någon palestinsk stat – utan möjligen vissa palestinska områden med begränsat självstyre i gemenskap med grannlandet Jordanien.
   Enligt Sa´ar skulle en palestinsk stat vara ett allvarligt hot som riskerar att ”allvarligt skada” både Israels och USA:s nationella säkerhet - på vilket sätt förklaras dock inte – och Trumpadministrationen i USA har ju redan svarat på detta ”hot” genom att förklara de olagliga israeliska bosättningarna på det ockuperade Västbanken som lagliga, tillerkänna Israel ensamt rätten till Jerusalem som huvudstad, flytta den amerikanska ambassaden till Jerusalem och stänga den palestinska representationen i Washington.
   Det konstiga är ju inte att extrema politiker gör extrema utspel, utan att en värld där 136 länder – inklusive Sverige – erkänt staten Palestina och dess rätt till frihet, låter detta sägas utan att protestera. Anser man också inom den svenska regeringen och riksdagen numera att ett fritt Palestina är en ”illusion”? Om inte är det dags att ta bladet från munnen och tala ut. Och se till att den sedan länge beslutade tvåstatslösningen äntligen blir verklighet. Vad väntar man egentligen på?

Inga kommentarer: