2020-01-23

Visionen av stationen av Gunnar Stensson


 
Visionsbilden av Klostergårdsstationen, som illustrerar Alexander Kuprijankos artikel i Sydsvenskan 18/1, är på många sätt uppmuntrande för dem som oroar sig för hur den planerade Källby-staden ska påverka Klostergården.
   Hela stationsbygget ligger väster om spåren. En rejäl bullervall skyddar Klostergården från tågtrafikens störningar.
   På bilden är dessutom de härliga Korpfotbollsplanerna, omgivna av lindallén längs Västanväg och det gröna stråket, helt befriade från störande byggnader.
   De finns för att ge luft och ljus;
   är kanske inte det tillräckligt?
   August Strindberg påpekade det nu akuta behovet av luft och ljus redan för 137 år sedan i sin dikt Esplanadsystemet. Vi fruktar att Lunds kommunalpolitiker tycker annorlunda.

Ska ingenting byggas då?  Jojomensan! Var så säker, det byggs i Klostergården!
   Arenastaden på fyra minuters gångavstånd från den framtida stationen är det tätaste höghusområdet i hela Lund, Sockerbruksområdet inräknat. Man kan hänga tvättlinor mellan husen, precis som i Lady och Lufsen.
   Byggnadsverksamheten pågår sedan flera år. Höga kranar staplar färdiggjutna betongblock på varandra. Där

kommer tusentals högavlönade, välutbildade unga proffs att bo. Många finns redan där och längtar efter stationen, som ska spara ett par minuter av deras restid till Malmö eller för den delen till Lunds centrum, om de inte orkar promenera dit genom stadsparken.
   Alexander Kuprijankos som vanligt välinformerade artikel handlar mest om vad stationen får kosta, 215 miljoner eller 151 eller 95. Nu föreslås en kompromiss som Philip Sandberg, L, förespråkar: 118, 2 miljoner. Kommunstyrelsen ska ta ställning på måndag.

Visionsbilden visar en elegant triangulär stationsanläggning vid Åkerlunds och Rausings väg. Det är den dyra version som ska göras lite billigare. På bilden myllrar det av ivriga resenärer framför Åkerlund&Rausings höga kontorsbyggnad.
   Det är bildens mest orealistiska inslag. Som alla vet bor inte en enda människa där. Södra företagsområdet är det ödsligaste i stan. Och av allt att döma kommer det att förbli lika ödsligt de närmaste tio, femton åren.
   Myllret av passagerare kommer 2024, när stationen är färdig, finnas öster om spåren, på den sidan där Arenastaden och Klostergården ligger. På bilden ser det ganska folktomt ut där.

En tunnel för bussar, cyklister och gående ska också byggas, söder om stationen, i Sunnanvägs förlängning. Det är kontroversiellt eftersom den kommer att inkräkta på det gröna stråket mellan Lund och Höje å.
   Kanske kan man hoppas att trafiken där blir gles, åtminstone åren fram till 2035 eller -40. Det är ju folktomt väster om järnvägen och kommer att så förbli så länge det stora reningsverket ligger kvar.
   En pumpstation ska anläggas intill järnvägen vid Höje å. Den kommer sannolikt sätta stopp för de gamla planerna att förlänga Åkerlunds och Rausings väg till väg 108. Hellre en pumpstation än Höje å stationsområde!

Inga kommentarer: