2019-03-28

Klimatet kontra kapitalismen! av Gunnar Stensson

I sin epokgörande bok Det här förändrar allt. Kapitalismen kontra klimatet visar Naomi Klein hur storföretagen och finansmarknadsaktörerna systematiskt exploaterar jordens resurser i sin ständiga jakt efter tillväxt och vinst, hur vapentillverkarna spekulerar i de klimat-katastrofer de förutser, hur de systematiskt och samvetslöst utnyttjar sin väldiga makt över media och politik för att främja sina vinster.
   Naomi Klein visar med mängder av konkreta exempel hur de manipu-lerar forskning och infiltrerar miljöorganisa-tioner för att dölja och förvanska verkligheten. Tillväxt är det kapitalis-tiska systemets enda mål. Vinst är dess kärna. Det uttrycks bland annat i lagstiftningen kring aktiebolagen i alla länder.

Naomi Kleins stora klimatbibel kom ut 2014. Sedan dess har verkligheten bekräftat och fördjupat hennes forskningsresultat, samtidigt som klimatkrisen förvärrats.
2016 valdes Donald Trump till president och ställde USA:s väldiga makt i exploateringens och klimatförnekelsens tjänst. Koldioxidutsläppen ökar trots alla utfästelser. Förödande tyfoner drar in över jordens kuster, senast i Moçambique. Torka leder till skogsbränder och föröder odlingar.
   Det går att tjäna pengar på klimatkrisen. Den skapar efterfrågan, också på beväpnade män. Donald Trump får en miljard av Pentagon för att bygga muren mot Mexiko. Vårt ekonomiska system befinner sig i krig mot jordsystemet.
   Samtidigt växer en global klimaträttviserörelse. Klimatförändringarna kan leda till en folkets chock, sprida ut makten till många i stället för att befästa den till några få, utvidga våra gemensamma tillgångar i stället för att auktionera bort dem styckevis.
   Vi kämpar mot en liten elit som har ett järngrepp kring vår ekonomi, vår politik och de flesta av våra medier. Vi får inte anpassa oss till det förhärskande systemet. Vi måste förändra det.

Gör 1 maj till rättviserörelsens kampdag!  
För klimatet – mot kapitalismen!
Klimatförsvarare i alla länder – förena er! Vi har en värld att rädda.

Inga kommentarer: