2019-03-28

Resurshus - inte bidragsfastigheter av Ann Schlyter

I Lund är det inte lätt att vara en förening och driva en icke-kommersiell verksamhet. Det finns inga billiga tillgängliga lokaler. Svårt också för utövare av konstnärlig verksamhet som inte alltid är så lönsam. Serviceförvaltningen, som ansvarar för de fastigheter kommunen äger, har av politikerna fått i uppdrag att försöka sälja av de som inte går med vinst.
   De lokaler som stadens föreningar får hyra till ett lågt pris har jag hört att man kallar bidragsfastigheter. Civilsamhället bidrar, och förväntas bidra, till kommunen på många olika sätt, men jag misstänker att tanken bakom beteckningen är omvänd - att föreningarna ses som bidragstagare. Tvärtom är föreningarna en resurs. De bidrar direkt genom göra staden attraktivare och därmed öka livskvaliteten för kommunens invånare, och de bidrar indirekt genom att minska de kommunens kostnader som följer av att människor inte mår bra.

Vänsterpartiet menar att det kommunen ser som olönsam "bidragshus" bör ses som resurshus som kan hyras ut till föreningar för rimligt låg hyra.
   Istället är nu föreningarna i Vänskapens hus uppsagda till årets slut.
   Observatoriet har fått stå tomt i nitton år, och nu vill den borgliga kvintetten att kommunen ska göra sig av med detta fantastiska hus i Statsparkens mest centrala del.
   Även huset i Folkparken har fått stå tomt i många år. Det påstods vara farligt på grund av eftersatt underhåll, men kunde sen plötsligt användas av såväl flyktingbarn som musikklasser.
   Man kan glädja sig åt att Stenkrossen används och fungerar utmärkt för teater och ungdomsverksamhet, men det finns inget beslut som långsiktigt säkerställer fortsatt verksamhet.
   Kommunen har inte ansvar för gamla Stationen, men borde arbeta för att få disponera den för publika verksamheter och föreningar när den nya stationen blir byggd vid Clemenstorget.

Alla de nämnda husen är historiskt och arkitektoniskt värdefulla. Vänskapens hus är från sjuttonhundratalet och behöver en viss upprustning, men den kan göras varsamt. Observatoriet är byggnadsminnesmärke och det kan också Folkparken bli, om inte politikerna motsätter sig det. Stenkrossen är inte skyddad då den modernistiska arkitekturen inte värderades i det bevaringsprogram som gjordes för trettio år sen. Men det är en arkitektonisk pärla som borde återställas från de små men fula ändringar som gjorts. Gamla stationsbyggnaden var statligt minnesmärke, men sedan Järnhusen tog över är ju Sveriges äldsta stationshus inte statligt längre, så jag vet inte om det har något skydd alls. Bevaringskommitten hade aldrig någon stark ställning i Lund och nu har förnyarna i den borgliga kvintetten avskaffat den helt.
   Det är sorgligt att de styrande i Lunds kommun inte anstränger sig för att ta vara på de resurser fina hus och aktiva föreningar utgör.  

Ann Schlyter, ledamot i byggnadsnämnden för V

Inga kommentarer: