2019-03-28

Pågatågsstationen och fyrspåren

Samling söndagen den 31 mars klockan 14.00 på Kyrktorget.
Regeringen har sagt ja. Snart händer det!
Vi går på inspektionstur inför byalagsmötet på måndag.
--------------------------------------------------------------------------------

Alla välkomna till Klostergårdens Byalags möte måndagen den 25 februari klockan 19 i ABF-lokalen, Sunnanväg 14.
Tre ämnen ska diskuteras:
 • Trafikverkets plan för fyrspåren och Klostergårdsstationen har vunnit laga kraft. Stämmer den med våra önskemål att de nya spåren placeras väster om järnvägen, ny gång- och cykeltunnel vid Nordanväg, bullerskydd längs spåren och brobygge över Höje å?
 • Lunds översiktsplan godkänd av förvaltningsrätten.
Vi väntar spänt på detaljplanen.
 • Förslagen om Höje å och dammarna

Inga kommentarer: