2019-03-28

Kriget mot klimatet har trappats upp av Gunnar Stensson

Peter Kadhammar publicerade i onsdags en artikel i Aftonbladet (27/3) med den hotfulla titeln Svenske oljekungen vann kriget mot klimatet. Den skulle platsat väl bland alla de andra exemplen i Naomi Kleins bok.
   Den svenske oljekungen är Carl-Henric Holmberg som varit styrelseordförande i BP under 9 år fram till årsskiftet 2018-19.
   På BP har han gjort ett strålande arbete som ledde till ett produktionsrekord på 3,7 miljoner fat olja per dag 2018. Under hans ledning satte bolaget målet att nå fyra miljoner fat olja per dag år 2020.
   BP och dess styrelseordförande Carl-Henric Holmberg tackade Donald Trump för avregleringen av oljeindustrin som gjort rekordproduktionen möjlig.
   Avregleringen var möjlig att genomföra tack vare den miljard dollar som BP tillsammans med Exxon, Shell, Chevron och Total investerade i en reklam- och lobbyinsats för att vilseleda allmänhet och beslutsfattare.
   ”Det har kanske varit bra för BP:s aktieägare, men det är inte bra för världen. Vi befinner ju oss i en existentiell kris, vi kan inte leva i det oljebaserade samhället”, skriver Peter Kadhammar.
   Han har kontaktat Carl-Henric Holmberg. ”Det vore intressant att höra hur han ser på dessa frågor. En multinationell jättes intressen kontra det globala klimatet. Individens ansvar i en organisation. Hur ska vi lösa klimatkrisen?” Men Holmberg avböjer att svara.

Inga kommentarer: