2019-03-28

Samförstånd om nybygge vid Höje å??
av Gunnar Stensson

Politiker i Lund och Staffanstorp är överens om att bygga ett helt nytt bostadsområde, ”Höje å stationsområde”, på båda sidor om Höje å. Det kommer nog att upplevas som ett Lundaområde eftersom det inte finns någon synlig gräns mer än ån, säger Fredrik Ljunghill, M, byggkommunalråd i Lund. Det blir en förtätning med bra livsmiljö intill Höjeådalen. Vi och Staffanstorp har samma syn på utvecklingen.
   Anledningen till att frågan aktualiseras är byggandet av Klostergårdsstationen och Källby vid Åkerlund och Rausings industriområde. Stationen är det genomskinliga svepskälet för exploateringen av åkrarna och naturen vid Höje å som tack och lov hittills varit skyddade från urbanisering. ”Höje å stationsområde” ligger söder om Höje å, mer än en kilometer från stationen!
 

 
Titta på kartan över ”samförståndsområdet” i Sydsvenskans Lundadel den 28 mars! Tänk er att Klostergården byggs ihop med det bruna området i det bruna Staffanstorp söder om Höje å!
   Eller att Källby som ännu är ockuperat av Södra industriområdet byggs ihop tvärs över Höje å med åkrarna i Staffanstorp! Samförståndet förutsätter att en bilväg dras tvärs över naturområdet vid ån upp till väg 108 så att den klimatfarliga trafiken kan flyta fritt i den nya stadsdelen som ”kommer att kännas som om den låg i Lund”.
   Naturen längs Höje å är ett riksintresse. Miljöpartiet vill göra Höjeådalen till ett kommunalt naturreservat. Vänsterpartiet också.  Hur tänker Björn Abelsson och Socialdemokraterna? Centerpartiet i Lund säger sig måna om åkermarken. Andra partier i Lundakvintetten påstår sig också värna åkermark och klimat. Moderaterna krigar som vanligt mot naturen. De kan nog lita på Liberalernas osynliga hand. Ställningstagandet kring samförståndsplanen och ”den gemensamma målbilden” mellan Lund och Staffanstorp kommer att visa var alla politiker står
   Staffanstorps kommun har ingenting med Klostergårdsstationen att göra. Det finns en station i Staffanstorp: Hjärup. Bygg där! Invadera inte åkermarken längs Höje ås stränder med era rikemansvillor och bilvägar!
   Klostergårdsborna vill inte veta av någon bebyggelse på åkrarna längs gränsen!
   De Staffanstorpsmedborgare som bor i Flackarp vid Höje å vill inte få sin miljö förstörd av giriga fastighetsbolag och hänsynslösa bostadsspekulanter.
   ”Samförståndet” om ett nybygge vid Höje å är ett svek mot naturen, ett svek mot klimatet och ett svek mot dem som bor vid ån i Flackarp och i Klostergården!
   Vi som bor i Flackarp och Klostergården kommer inte ge vika utan försvara Höje ås stränder och åkrarna och träddungarna längs ån mot det förrädiska samförståndet och samförståndspolitikerna i Lund och Flackarp in i det sista.

Inga kommentarer: