2010-04-22

Vägen ut ur Afghanistan ?

Samtal med Hans Linde om Vänsterpartiet och Afghanistan
Under våren och fram till valet kommer Afghanistansolidaritet i Skåne att ordna en rad möten med röd-gröna politiker om alternativ för annan svensk Afghanistanpolitik efter valet.
Vi har valt att låna rubriken för mötesserien från Pierre Schoris snart utkommande bok, ?Vägen ut ur Afghanistan? (utkommer i slutet av april på Leopard förlag). Schori kommer att tala vid nästa möte i serien, 31 maj i Malmö.
Men först ut är ett samtal med Vänsterpartiets Hans Linde, söndag 25 april, kl 15.00. Mötet hålls i IOGTs lokaler i Lund, Bantorget 5
Arrangörer är ABF och Afghanistansolidaritet i Skåne

Inga kommentarer: