2014-04-03

Pressmeddelande


Talespersoner JIPF

Vid årsmötet för JIPF (Judar för Israelisk-Palestinsk fred) den 16 mars valdes en ny styrelse. Till talespersoner valdes Ilan Cohen, Stockholm och Olle Katz, Göteborg. Dror Feiler, Stockholm är JIPFs representant i EJJP, European Jews for a Just Peace.

Den nya styrelsen antog vid mötet 27 mars följande uttalanden:
Bojkott av bosättarprodukter mot folkrättsbrott
I likhet med den israeliska fredsrörelsen anser Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF) att den israeliska bosättarpolitiken på Västbanken och i Östra Jerusalem är det största hindret för att en seriös fredsprocess skall komma igång. Bosättningarna utgör också ett uppenbart krigs- och folkrättsbrott mot Haagkonventionen och 4:e Genevekonventionen. Det vilar ett ansvar hos politiska och ekonomiska aktörer i Sverige och andra länder att inte göra sig delaktiga i dessa brott mot internationell rätt.
Jipf vill därför uppmana:
 1 Sveriges regering och riksdag att verka för en lagstiftning som beivrar dessa folkrättsbrott. Exempelvis genom att på såväl nationell nivå som inom EU verka för ursprungsmärkning av varor och tjänster som helt eller delvis producerats inom ramen för bosättarekonomin.
 2 Svenska och i Sverige verksamma banker och andra företag att nogsamt se över sina affärsverksamheter, affärsrelationer och investeringar så att man inte gör sig skyldig till sådan delaktighet
 3 Svenska myndigheter att bryta samarbete med företag, myndigheter och organisationer som deltar i dessa folkrättsbrott

Bekämpa antisemitism och alla andra former av rasism!
Det senaste året har öppet fascistiska, högerextrema grupper i Sverige gått till våldsam attack mot fredliga demonstranter i Sverige. Vi ser också hakors målade på väggar och hot riktas mot judar som bär kippa eller davidsstjärnor.
   I krisens spår har en våg av nationalism och främlingsfientlighet sköljt över Europa. Högerpopulistiska och främlingsfientliga partier som Sverigedemokraterna, norska Fremskrittspartiet och Front National i Frankrike har fått sällskap av öppet fascistiska och nynazistiska partier. Gyllene Gryning i Grekland, Jobbik i Ungern och Svoboda i Ukraina är tyvärr bara några exempel. En ny Breivik kan dyka upp även i vårt land – de drabbade kan vara judar, muslimer, romer, svarta eller helt enkelt demokrater.
   JIPF ser med stor oro på utvecklingen. Rasism och främlingsfientlighet är ett sätt att frångå principen om alla människors lika värde och dela upp människor med olika bakgrund i ”Vi och dom”. De populistiska och fascistiska krafter som attackerar judar, romer, muslimer eller svarta är ett hot mot det samhälle vi tillsammans byggt upp och med stolthet försöker utveckla. Vi judar har gemensamma intressen med andra grupper som trakasseras på grund av sin etnicitet, religion eller hudfärg. JIPF är emot alla former av rasism, såväl i Sverige som i Israel eller andra delar av världen.
Med vänlig hälsning
Ilan Cohen (cohen.ilan46@gmail.com), 0768186072,  Talesperson JIPF
Olle Katz (ollekatz@gmail.com), 
0708943402, Talesperson JIPF

Inga kommentarer: