2014-04-03

Spårväg genom centrum av Owe Svensson

Jag har en kompis som råkar vara expert på trafikfrågor. Han brukar säga att om man skall ha spårväg i Lund bör man dra den rakt ner från Allhelgonakyrkan via Bredgatan, Kyrkogatan och Södergatan. Problemen med spårvagnen uppstår ju nere vid stationen, där man måste påverka Clemenstorget och det är svårt att komma vidare med någon form av genomfartstrafik. Hur gör man då med tågpendlarna om spårvagnen går på Bredgatan? Ja, mitt förslag är att gräva en tunnel från Åke Hans till Stationen med uppgångar direkt till de olika perrongerna. Om man förser denna tunnel med rullande gångbana kan pendlarna stiga av vid Åke Hans och snabbt på den rullande gångbanan ta sig till sitt tåg utan att besväras av dåligt väder.
Med denna lösning vinner man att:
 • Man får bekväm kollektivtrafik till Lunds centrum, vilket behövs för att stimulera centrumlivet.
 •  Man får genomfart och kan låta spårvagnen gå till Staffanstorp eller kanske till arbetsplatserna på Tetra Pack och Gastelyckan. Vad vet jag?

Nackdelen blir den extra tid det tar att ta sig med den rullande gångbanan till Åke Hans (ca 400 m), jämfört med att ta sig ut till en hållplats på Clemenstorget utan rullgångbana (ca 150 m). Jag uppskattar att en rullgångbana går ca 5 km/tim. Då tar det knappt 5 min från en perrong på stationen till Åke Hans. Pendlare kommer säkert att gå på rullbandet, kanske i rask takt, och då kan tiden halveras till 2,5 minuter, vilket jag menar borde vara helt acceptabelt. De flesta mår ju bra av lite motion och man behöver ju inte besväras av regn, snö eller blåst. Ev. kan bredden på Bredgatan vara en begränsning för att skapa uppgångar från tunneln på båda sidor om dubbla spårvagnsspår, men det är väl problem som kan lösas på ett eller annat sätt.
   En spårvagn genom centrum kan bli ett ganska vackert inslag om man kan få den att gå på ackumulatordrift mellan Lasarettet och Mejeriet. En spårvagn måste sannolikt av säkerhetsskäl köra ganska långsamt genom centrum och kommer att vara ett tyst och behagligt inslag i den centrala stadsmiljön. Den kommer att transportera människor bekvämt till det kulturliv och den kommers som vi vill att Lunds centrum skall innehålla. Den kommer alltså inte enbart, som i nuvarande föreslagna lösning, serva pendlare till och från andra orter utan också ge de nya bosättarna på Brunnshög god förbindelse till Lunds centrum.
   Vore inte det en bra idé? Kan man sedan få till en ekonomisk kalkyl som visar att spårvägs- alternativet har rimliga kostnader jämfört med andra alternativ är väl projektet i hamn, eller hur?

Inga kommentarer: