2014-04-03

Häckningsplatser för änder, doppingar, sothöns och svanar av Gunnar Stensson

Den långa reningsverksdammen tömdes av VA Syd omkring den 25/3, som jag berättade i VB 11. Hundratals sutare, karpar och ålar infångades. Jag såg själv hur en stor håv med cirka 40 kilo stora sutare och några ålar släpptes i Höje å. Karparna avskildes och forslades till särskilda dammar.
   När jag besökte dammen idag, den 3 april, var vattnet tillbaka. Det nya var att häckningsplatser, i form av låga plattformar, anlagts som små holmar i vattnet. Det ska bli intressant att se om de fungerar.
   Tidigare vårar har fåglarna häckat på marken i grödan omkring dammarna. Det har inneburit redena har varit mycket utsatta för rovdjur och kanske också människor. Man har ofta sett urätna äggskal. Också de stora svanäggen har stulits.
   Om de nya plattformarna fungerar så kommer fågelredena vara bättre skyddade, samtidigt som de kommer att vara möjliga att iaktta för de förbipasserande.
   Det finns fortfarande skäl att vara kritisk mot att dammen tömdes så sent på våren, när det nya livet redan påbörjats för många arter. Man kan också undra vilken roll de nu utrotade fiskarna spelat för fågellivets näringskedjor. Inom kort skulle det ha varit lektid, och sedan skulle tusentals fiskyngel funnits i dammarna, föda för hägrar, doppingar, storskarvar och måsar. Man har också skäl att undra vad som skett med det rika beståndet grodor och paddor.
   Men trots dessa reservationer ska det bli intressant att se om fåglarna utnyttjar de nya häckningsplatserna. På lång sikt är ju allt liv mycket uthålligt och anpassningsbart.

Inga kommentarer: