2014-04-03

Pusselbitar

Orsak: Lockbetet har bestått i en gratis laptop. Sedan har man fyllt skolan med lågpresterande elever, varav många saknar godkända betyg från grundskolan... Elever med stora behov har lämnats vind för våg, rektorer har kommit och gått, skolbiblioteket består av några övergivna hyllor, det finns inte ändamålsenliga hantverkslokaler och det saknas ventilation trots att man använder farliga kemikalier. Det regnar in, skolket är utbrett och det finns knappt någon kurslitteratur. Mindre än hälften av eleverna når godkänt.
   Så beskriver Anna Dahlberg Plusgymnasiet.
   Lärarnas nyheter har räknat ut att Plusgymnasiet genererar mer pengar till ägarna än någon annan del av koncernen – 16 600 kronor per elev (LR 26/3 13).
Vilken koncern? Academedia.  
Vilka ägare? Wallenbergsfären.
Har Academia några skolor i Lund? Ja.
Verkan: Pisarevansch blev platt fall. Den förra Pisaundersökningen visade att den svenska skolan hade den sämsta utvecklingen i OECD beträffande elevernas förmåga att läsa, skriva och räkna. Man hoppades att den nya Pisa-undersökningen om elevernas förmåga att lösa problem skulle ge den svenska skolan revansch. Så blev det inte. Sveriges elever hamnar under OECD-snittet också när det gäller digital problemlösning.
Åtgärd: Därför bör vi förbjuda vinstintresset i skolan. Expressen 1 april

Academedia, Sveriges största friskolekoncern med cirka 270 skolor köper en norsk förskolekedja med 75 förskolor för en halv miljard kronor. SvD 2/4

Förstalärarreformen. Varken opposition eller lärarfackliga organisationer har reagerat.
Det skriver Lasse Hagborg, lärare i svenska och historia på Polhemsskolan. ”Ett antal förstalärare som får rejäla lönelyft (två månadslöner extra per år) med hjälp av statliga skattepengar i miljardklassen utses... Hur obundna i förhållande till skolledningen kan de bli?
   Detta marknadsflum är förödande och åsamkar skolan lika stora skador som Göran Perssons ångvältskommunalisering. Det är bara att konstatera att båda blocken har riktat dråpslag mot skolan...
   När lärarna skiktats upp och vi har fått ännu mer accentuerade skillnader bland lärarna blir det svårt att bringa någon ordning i all den oreda som åstadkommits.
   Lärarfacken (LR och LF) är närmast parodier på sig själva. Den fackliga byråkratin har helt anammat denna ”reform” och verkar inte begripa att den slår mot lärarkollektivet och därmed också mot de fackliga organisationerna.”
SDS 28/3

Ukraina. ”Det beklagansvärda är egentligen inte Putins världsbild. Det beklagansvärda är att EU och USA bekräftar den med sitt eget agerande.” Anna-Lena Laurén, Svenska Dagbladets Moskvakorrespondent i Sydsvenskan 28/3

Inga kommentarer: