2014-04-03

Fakta om Pisaundersökningen

Vad är det som de svenska 15-åringarna inte kan lika bra som de borde? Vill du veta det och dessutom testa vad du själv kan i ämnena matematik och problemlösning?
   OECD som står bakom undersökningarna har publicerat testfrågor inom dessa områden på nätet. Kanske kan en genomgång av frågorna ge en värdefull bakgrund inför uppgiften att värdera de ymniga mediaomdömena om den svenska skolan.
   Vill man veta mer i detalj om Pisaunder-sökningarna så har Skolverket bra information på sin hemsida. Där finns även det pressmeddelande som är grunden för alla tyckandena som media är fulla av.

Inga kommentarer: