2014-04-03

Isabella Lövin vill göra Öresund till ”Världens första marina internationalpark” av Gunnar Stensson

Jag minns att jag av olika skäl var ganska arg på MP inför förra EU-valet. Så läste jag Isabella Lövins bok ”Tyst hav” om utfiskningen av världshaven och särskilt om de gamla imperiemakterna Spanien och Portugal, som bedrev rovfiske med stora moderna fiskefartyg utanför Marockos kust på bekostnad av den sahariska befolkningen. Jag förstod att Lövin hade ett program för att bekämpa rovfisket och jag chansade på att kryssa henne.
   Som bekant har hon sedan i EU genomfört stora delar av det hon föresatt sig och faktiskt fått till förändringar som kanske kan kallas revolutionära.
   Nu handlar det om den sandbank i Öresund som kallas ”Disken”, som är fortplantningsplats för plattfisk och en massa andra vattenlevande djur. Danmark, som suger sand för att blanda cement i Köpenhamn, är den stora miljöboven och förra fredagen demonstrerade miljövänner och fiskare mot exploateringen.
   Det finns skäl att överväga ett kryss för Isabella Lövin även i detta EU-val. Mycket återstår att göra för att skydda världshaven.

Inga kommentarer: