2014-04-03

Mötesplats Klostergården invigd av Gunnar Stensson

Det skedde tio år för sent. De stora orden om att skapa en demokratisk kontaktpunkt mellan kommun och medborgare har för länge sedan tystnat. Det senkomna löftet att mötesplatsen skulle inrymma en ny träffpunkt, som skulle ersätta den som plötsligt stängdes för två år sedan, visade sig grundlöst. Men det blev ett nytt vackert bibliotek med ökat öppethållande och en fritidsgård.
   Största möjliga mediala tystnad rådde. Vänsterpartiets Hanna Gunnarsson var den enda politiker som kommit. Allianspolitikerna höll sig försiktigtvis undan. Däremot fanns PRO:s lokala ordförande Torsten Norrman där tillsammans med många missnöjda medlemmar.
   Men solen sken, en rad program för barn genomfördes, Röda Kapellet spelade, bland annat en version av ”I en klosterträdgård” (arr Ulf Teleman) och många klostergårdsbor hade strömmat till.
   Samtidigt hade Helgeands församling ett arrangemang i Helgeandsgården och samlade in pengar till syriska flyktingar.
   För första gången fungerade Kyrktorget som ett samlingsställe. Där finns stora möjligheter att skapa en levande samlingsplats i framtiden. Men torget måste utvecklas! Det behövs bänkar att sitta på längs med bibliotek, kyrka och församlingshem, liksom några bord. Konditoriet borde få möjlighet att servera där. Ett par träd bör planeras och den gamla springbrunnen sättas igång. Man kunde tänka sig ett par torgstånd för grönsaker någon gång i veckan. Torget utgör också ett lämpligt rum för friluftskonserter och möten.
   Så skulle det lilla röda Kyrktorget bli en verklig mötesplats för hela Klostergården.

Inga kommentarer: