2014-04-03

Demokratisk Vänster satsar alla sina resurser på en rödgrön valseger av Gunnar Stensson

Inför den nu snart gångna mandatperioden antog DV, S, V och MP ett samarbetsdokument. I enlighet med detta ställer nu Demokratisk Vänster, som upphör från årsskiftet, alla sina resurser till förfogande för gemensamma aktioner för de rödgröna partierna under valkampanjen. På så sätt fullföljer Demokratisk Vänster sina åtaganden i förhållande till väljarna och de andra rödgröna partierna.
   Skolan är den viktigaste valfrågan efter den katastrofala försämring, som skett under alliansregeringen och som dokumenterats av Pisa-undersökningen. DV menar att skolan måste ägnas minst ett stort möte med skolfolk, föräldrar, forskare och skolpolitiker, men också flera mindre möten om lokala förhållanden och specifika problem.
   Ett övergripande tema är frågan om vinster i välfärden. Där kan man tänka sig ett större arrangemang på Mejeriet eller AF:s stora sal med debattörer och underhållare utanför de traditionella partihierarkierna som Mikael Wiehe, Göran Greider, Behrang Miri, Nina Björk, Gudrun Schyman, Birger Schlaug, Röda Kapellet och så vidare.
   Miljön är den tredje stora övergripande frågan. Jag ser i dagens nummer av Sydsvenskan hur regeringspartierna svarar på Riksrevisionens allvarliga kritik av misslyckandet att nå miljömålen genom att dels helt enkelt ägna sig åt ohämmat skryt och dels antyda, att miljöpolitiken är ett obetydligt politikområde, eftersom ”Sverige står för en promille av världens utsläpp”. Att statsägda Vattenfall är ett av Europas mest förorenande företag nämns förstås inte. Oppositionen beskylls för ”miljönationalism”. Här finns mycket som måste vridas rätt igen!
   Men Demokratisk Vänster står öppet även för andra arrangemang som kan initieras av de rödgröna partierna.
   Vi inbjuder till ett kreativt samarbete om gemensamma arrangemang mellan de fyra partierna för det gemensamma målet att vinna valet den 14 september! Tiden är som alltid knapp.

Inga kommentarer: