2011-08-18

Kultursöndag i Klostergården 18 september

Under 40 år har Klostergårdens byalag tillsammans med andra organisationer arrangerat  Klostergårdens Augustifest sista söndagen i augusti.
   De senaste åren har samarbetet breddats. Samordningsgruppen Mötesplats Klostergården har bildats. I den ingår bland annat flera hyres- och bostadsrättsföreningar, Klostergårdsskolan, Helgeands församling, Klostergårdens byalag, Fritidsgården, Klostergårdsbibliotekets stödförening KLOK – Klostergårdskultur, ABF och Synskadades Riksförbund.
   Vid gruppens senaste sammanträde som ägde rum i juni fattades beslutet att ersätta Augustifesten med en Kultursöndag den 18 september som en lokal uppföljare till den traditionella Kulturnatten i Lund.
Skälen är dels praktiska, som svårigheten att förbereda arrangemanget just vid skolstarten, och dels en strävan efter förnyelse och breddning.
   Inför Kulturnatten är hela Lund mobiliserat. Flera kulturutövare och kulturgrupper presenterar sig. Vi är övertygade om att många gärna tar chansen att möta publiken ännu en gång – på Klostergårdens Kultursöndag.
Under hösten inleder kommunen uppförandet av den sedan tio år utlovade ”Mötesplats Klostergården” i vårt centrum. Därmed får vi en samlingsplats för bibliotek, musik, studiecirklar, möten och samhällsinformation. Den kommer i framtiden att utgöra basen för vår fortsatta kontinuerliga verksamhet.
   Årets Kultursöndag innebär en förberedelse inför den efterlängtade dag då ”Mötesplats Klostergården” slår upp sina portar.
   Vi hoppas att konserterna, körerna och de andra uppträdandena i centrum kommer att kompletteras med att organisationer och enskilda kulturutövare öppnar sina egna lokaler och presenterar sin verksamhet så att hela Klostergården från Sankt Lars till idrottsplatsen präglas av myllrande aktiviteter.
   Kultursöndagens program presenteras i Klostergårdsbladet nr 2, som utkommer 15 september. Där finns också möjlighet att presentera verksamheten under hösten.
   Välkomna till planeringsmöte måndagen den 22 augusti i Klostergårdsskolans lärarrum klockan 18. Kontaktadresser: Hossein.Karbassi@utb.lund.se eller gstensson@hotmail.com.
Gunnar Stensson

Inga kommentarer: