2011-09-29

Veto mot vetenskap av Gunnar Stensson

SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, publicerade den 7 september forskningsrapporten ”Konkurrensens konsekvenser”. Den påvisar att marknadsutsättningarna av offentliga tjänster inom skola, vård och omsorg ingalunda lett till de förväntade förbättringarna utan snarare till godtycke och sjunkande kvalitet. Det bekräftar vad vi länge kunnat iaktta i Sverige och här i Lund.
   Näringslivets företrädare förlorade besinningen och krävde att SNS forskningschef Laura Hartman, som också var rapportens redaktör, skulle beläggas med munkavle.
   SNS föll undan för näringslivets veto. Dess verkställande direktör Anders Vredin verkställde näringslivets order och belade Laura Hartman med munkavle beträffande rapporten.
   Onsdagen den 21 september hoppade Laura Hartman av från SNS.
   Munkavlen är en exempellös åtgärd som allvarligt skadat förtroendet för SNS.
   Många vårdföretag och friskolekoncerner har under lång tid skurit guld med täljkniv. Ska de inte kunna fortsätta med det? Och hur går det med deras samarbete med korrupta politiker? För dem var det självklart att rapporten måste tystas.
   Näringslivet sade sig ”ha rätt att förvänta sig” att SNS endast publicerar ”politiskt korrekta” resultat. Vetenskap som strider mot nyliberal ideologi måste tystas.
   Det var inför dessa påtryckningar som SNS ledning föll undan för. Organisationen vek sig med öppna ögon inför näringslivets veto!
   Inte bara forskningschef Laura Hartman hoppade av. Också SNS forskningsledare sedan 1997 professor Olof Petersson avgick i protest.

Det är tydligt att SNS ekonomiska band med näringslivet i praktiken inneburit en inskränkning i forskningsfriheten, påpekar en rad forskare med professor Sverker Sörlin och professor Lars Calmfors i en debattartikel (DN 24/9).

Deras protest skakar SNS. Den verkställande direktören Anders Vredin tvingades liksom styrelseordföranden i veckan att avgå.
   Vi undrar bara hur mycket obekväm forskning som tidigare tystats av SNS.
   Här i Lund ser vi hur FP-etablisemanget ställer upp för Carolina Nordbeck. Men LUF, det liberala ungdomsförbundet, protesterar, Det är bara att instämma med dess ordförande Kalle Mohlin: ”Hon har tagit ut ockerpriser när hon hyrt ut rum till ungdomar och sitter som ordförande i Barn- och skolnämnden. Det är inte acceptabelt.”

Inga kommentarer: