2015-03-19

Kids 2 Home begär strandskyddsdispens
av Gunnar Stensson

Det är fråga om en privat förskola som ämnar starta verksamhet i ett tomt hus i Sankt Lars-parken. Skolans ägare vill ha dispens från strandskyddslagen.
   Området ligger intill den plats där Kunskapsskolan fick strandskyddsdispens för att anlägga en parkeringsplats i höstas. Närheten till den ofta överflödande ån innebär viss risk för drunkningsolyckor.
   Det handlar om en relativt stor förskola: 70 elever, vilket kommer att leda till ökad trafik i det känsliga Sankt Lars-området.
   Ingreppet i parken är inte stort.  Men med många dispenser, många ingrepp förlorar parken mer och mer sin karaktär. Vi ser med oro hur den urbaniseras steg för steg.
   Tjänstemännen rekommenderar nämnden att ge dispens på vissa villkor. Byggnadsnämnden beslutar i ärendet inom kort.

Inga kommentarer: