2017-11-02

Dags för Basinkomst 2 av Gunnar Stensson


 

Naomi Klein kräver ”en energisk diskussion om allmän årlig basinkomst” i sin aktuella debattbok Nej är inte nog. Så står vi emot Trumps chockdoktrin och skapar en ny värld.
   Det förhärskande nyliberala systemet tvingar många att arbeta för att försörja sina barn i verksamheter som direkt skadar klimatet och barnens framtida livsmöjligheter på vår planet. Det missförhållandet kunde förhindras med basinkomst.
   Samtidigt utförs en ökande mängd obetalt omsorgsarbete för barn och gamla, liksom för klimatet och planeten. Det kunde finansieras med basinkomst.

Det frivilliga, ideella arbete som hundratals aktivister utförde i Malmö under flyktingkrisen hösten 2015 gjorde det möjligt att bemästra en mycket svår humanitär situation. Genom att införa en allmän basinkomst skulle man kunna mångdubbla resurserna för insatser i sådana – och andra – krissituationer.
   Kanske kunde basinkomsten förenas med en plikt till samhällsinsatser i samband med katastrofsituationer som översvämningar och skogsbränder.
   En allmän årlig basinkomst skulle bidra till en utvidgning av de sektorer som har små utsläpp: vård och omsorg, undervisning, socialt arbete, kultur och allmännyttiga medier. Detta är grundstenarna för mänskliga, motståndskraftiga lokalsamhällen. Det oavlönade arbetet där utförs till stor del av kvinnor.
   Att tvingas försörja sig på jobb som bidrar till en ständigt ökande konsumtion av lyx och skräp är om meningslöst och direkt skadligt.
   Ett helt annat problem är att allt fler jobb automatiseras så att tillgången till betalt arbete minskar.

Den allmänna årliga basinkomsten existerar redan för nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning: pensionärerna. De utför en stor del av omsorgsarbetet för barn, gamla och funktionshindrade. De bär också upp mycket av den ideella verksamheten för miljö och kultur.
   Kanske skulle man som ett led i införandet av en allmän basinkomst skapa möjlighet till frivillig pensionering i betydligt tidigare ålder än nu, t ex 50 år, för att med full kraft driva ett oavlönat livsprojekt. Det skulle ge möjlighet att lämna arbeten inom destruktiva och själsdödande sektorer, samtidigt som det skulle innebära ett krafttillskott till de områden som Naomi Klein utpekar som grundstenar för mänskliga, motståndskraftiga samhällen.
   Införandet av basinkomst skulle innebära en revolution i dagens ekonomiska system. Alla konsekvenser kan inte förutses. Vi hade förespråkare för basinkomst i Demokratisk Vänster men beslöt att avstå från förslag i den riktningen eftersom majoriteten fann dem irrelevanta.
   Det var bara alltför lätt att förutsäga de nyliberala allianspartiernas angrepp: ”införs basinkomst skapas en tärande, provocerande och för all framtid bidragsberoende underklass.”
   Man kunde svara att en allmän årlig basinkomst skulle befria samhället från mycket av den byråkratiska kontrollen i dagens bidragssystem.
   Årlig basinkomst kommer kanske att vara en nödvändig förutsättning för samhällets funktion och krisberedskap – i en inte alltför avlägsen framtid.

Göran Persson rapporterade i förra numret av VB om filmen Free lunch society: what would you do if your income were taken care of? och informerade om Facebookgruppen Basinkomst Lund som planerar ett möte den 8/11.
   Synpunkter för och emot basinkomst är välkomna i VB.

Inga kommentarer: