2018-04-19

Apropå Svenska Akademin


Vi tar förstås avstånd från  mansdominerade slutna sällskap med högkvarter i Börshuset och kungen som beskyddare.
   Varför? För att vi är för jämställdhet och demokratisk öppenhet och motståndare till kapitalism och monarki.
Här en konstig liten trall ur det svenska kulturarvet att nynna på:
   Små gubbarna i Börshuset är lustiga att se.
   Små gubbarna i Börshuset är lustiga att se.
   Ej öron, ej öron, ej ögon hava de.
   Ej öron , ej öron, ej ögon hava de.
   Koack, ack, ack. Koack, ack, ack.
   Koack, ack, ack, ack, ack!
   Koack, ack, ack. Koack, ack, ack.
   Koack, ack, ack, ack, ack!

Inga kommentarer: