2019-11-21

Vänsterpartiet hotar med misstroende-förklaring mot arbetsmarknadsministern av Hanna Gunnarsson

Idag, torsdag 21/11, har Vänsterpartiet lagt fram ett hot om misstroendeförklaring mot arbetsmarknads-ministern Eva Nordmark. Vi ger regeringen två veckor på att visa på lösningar på det kaos som nu råder på arbetsförmedlingen. Om inte regeringen uppvisar realistiska lösningar kommer vi att lägga fram ett krav på riksdagens prövar förtroendet för arbetsmarknadsministern. (För det krävs dock stöd från andra partier.)
   Vänsterpartiet är ju motståndare till den förändring av arbetsförmedlingen som regeringen har beslutat, med nedläggning av kontor och hot om privatisering. Förutom att arbetsförmedlingen måste finnas i hela landet och måste ha de resurser som krävs för detta svåra arbete, anser vi att arbetsförmedlingen ska vara offentligt ägd och styrd för att garantera den kontinuitet och det myndighetsövergripande arbete som behövs. Dessutom har vi de senaste åren sett många dåliga exempel på när viktig samhällelig verksamhet privatiseras, med kortsiktigt tänkande, vinstjakt, låg kvalitet och risk för fusk med ersättningar osv. 

Misstroendeförklaring är riksdagens starkaste verktyg för att kontrollera regeringen. Det ska användas när en minister har gjort något fel, inte bara för att protestera mot den politiken som förs. Vänsterpartiet menar att styrningen av arbetsförmedlingen är mycket bristfällig, med kaosartad nedläggning av kontor och stora varsel av personal, utan att konsekvenserna av detta har utretts tillräckligt. Viktig kompetens går förlorad och kommunerna får ta över det arbete som arbetsförmedlingen borde göra utan möjlighet till planering och förberedelser. Vänsterpartiet kräver svar på hur det kaos och den osäkerhet som är idag ska hanteras. 

Arbetsförmedling är en av samhällets viktigaste uppgifter. Bra utbildning, en trygg bostad och ett jobb som ger försörjning är grundpelare som krävs för ett bra liv och för att känna tillhörighet till det samhälle vi lever i. När välfärden drabbas av ständiga nedskärningar, lärarna inte orkar med sina jobb och bostadsbristen leder till trångboddhet, är det faktiskt ett stort hot mot vårt gemensamma samhälle att samtidigt driva arbetsförmedlingen in i detta kaos utan att utreda konsekvenserna tillräckligt.

 

 

Läs mer på vänsterpartiets hemsida eller i tidningen Arbetsvärlden.         

Inga kommentarer: