2010-12-16

Bilkommunen Lund av Ulf Nymark

Vägtrafiken står för drygt 40% av växthusgasutsläppen i Lunds kommun. Till skillnad från utsläppen inom andra sektorer ökar utsläppen från vägtrafiken. Lunds kommunfullmäktige har satt upp målet att de totala koldioxidutsläppen ska minska med 50% fram till år 2020 och vara nära noll år 2050. För att nå detta mål fordras att bilresandet (även med beaktande av effekterna av förnybara drivmedel) per lundabo nedbringas mer än hälften av dagens bilresande.
   Ett av de effektivaste medel som kommunen har för att påverka bilåkandet är nivån på parkingsavgifterna. Höga p-avgifter minskar bilåkandet, lägre p-avgifter – eller inga avgifter alls – stimulerar till fler bilresor.
   Nu har den borgerliga majoriteten i Lunds kommun bestämt sig för att använda p-avgifterna som trafikpolitiskt medel. Man har valt att helt slopa p-avgifterna i ett av stadens p-hus, till att börja med enbart under helgerna. Ökad bilanvändning är alltså ett mål för de borgerliga, vilket också visas av den nyligen antagna planeringen för massiv utbyggnaden av nya bilvägar och trafikplatser.
    De antagna målen för utsläpp av klimatgaser framstår därför mest som en verbal potemkinkuliss, avsedd att dölja den utsläppsstimulerande verkligheten.
    Men får det då så allvarliga konsekvenser att ett enda p-hus erbjuder gratis parkering? Dessvärre är det så. Beslutet om gratis parkering sänder fel budskap till stadskärnans besökare. Det ger biltrafiken ytterligare konkurrensfördelar framför mera miljöanpassade sätt att färdas. Och vad värre är: de borgerliga har klart deklarerat att detta är ett trendbrott i förhållande till Lunds tidigare politik att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik. Borgarnas svikna vallöfte om spårvagn mellan Lund C och de södra delarna av staden understryker den nya inriktningen med all önskvärd tydlighet.
   Gratis parkering och nedbantade spårvägsplaner är alltså bara avstampet för en ny kurs: ett ännu mer bilanpassat transportsystem
Ulf Nymark

   PS. Denna text är ursprungligen en insändare som Sydsvenska Dagbladet vägrat att ta in. DS

Inga kommentarer: