2014-02-27

Framgafflat - om cykel och trafik: Den (nästan) ocyklingsbara staden av Ulf Nymark

Tekniska nämndens borgerliga majoritet har som bekant sagt nej till en snabbcykelväg genom Lund – från Allhelgonakyrkan och söderut genom stan och vidare till Malmö. Deras nej innebär så vitt jag förstår att det bedrövliga skick som Lunds stads gator befinner sig i ska bestå inom överskådlig framtid.
   Jag cyklade igår från sträckan från Bredgatans början i norr och söderut. Från startpunkten och till Stora Södergatans korsning med Drottensgatan räknade jag in 68 farthinder för cyklar i form av gupp eller upphöjningar. Med farthinder menar jag ojämnheter som gör det direkt obehagligt eller t.o.m farligt att passera i måttlig marschfart, dvs 18-20 km/tim. Där ojämnheterna inte direkt är att betrakta som farthinder för det nästan hela sträckningen otrevligt att köra på grund av ojämnheter.
   Jag testade också sträckningen förbi Stortorget i norrgående körbana. Från torgets södra del till dess norra som kan vara vid pass 60 meter räknade jag in inte mindre än 18 farthinder.
   Hela stadskärnan är fylld av cykelfarthinder . Vissa gatuavsnitt, som t ex stora delar av Magle Lilla Kyrkogata, som är en del av den lila cykelstråket, är rena hinderbanan. Och där det inte är farthinder är ändå korrugeringen så påtaglig att det känns otrivsamt och obekvämt att cykla. Till detta kommer förstås den alltmer ohämmade biltrafiken i stadskärnan. Det s k låset vid Stortorget är ett stort skämt och Lilla Fiskaregatan myllrar av bilar. Polisen och kommunen struntar helt i den olagliga biltrafiken. Lunds stadskärna är inte ur någon aspekt cykelvänlig, den är direkt cykelfientlig och nästintill ocyklingsbar. Att så många lundabor ändå cyklar är alltså inte beroende på bra cykelinfrastruktur, det är trots den kassa infrastrukturen.

Nishiki vädrar morgonluft
”Luften är fylld av förväntan i Göteborg. I veckan slog man upp portarna för en samlad presskår och pratade om säkerhet, nya Nishikicyklar och framtiden. Konceptcykeln B 809 Hybrid hade skeppats från cykelmässan i Amsterdam för ett par veckor sedan och stod nu upplyst i en stor disajnstudio på Hisingen. Cykeltidningsjournalister från hela Europa studerade cykeln in i minsta detalj. Den stilrena skandinaviska disajnen höjdes till skyarna.”
   Så skrev förstås inte Sydsvenskan på sina trafiksidor häromveckan. Så skrivs det inte om cyklar. Men byt ut Nishiki mot Volvo och bil mot cykel i texten ovan (och anglifiera stavningen av ”disajn”) så får ni vad som skrevs i tidningen.
   Men tänk om vi någon gång i en i framtid skulle kunna läsa texter som den ovanstående om cyklar – då kan man verkligen prata om att mänskligheten gjort ett par pedalvarv på utvecklingens väg.

Inga kommentarer: