2014-03-20

Äntligen: Nu kommer boken om Röda Kapellet!

Vänsterorkestern Röda Kapellet fyller fyrtio år i år. Inför första maj 1974 behövde dåvarande VPK ett dragplåster i täten på sitt demonstrationståg i Lund, en orkester. Utifrån principen ”själv är bäste dräng” skulle man klara det med egna krafter och ett spelbart gäng insamlades. Och musik blev det. Orkestern blev så småningom permanent, växte, bytte namn, och spelar nu i många olika sammanhang och är på sitt sätt en helt unik orkester.
   Detta har vi velat beskriva i samband med vårt jubileum. Utifrån ett rikt arkiv, röster från medlem­mar och andra föreligger snart en färdig bok om orkestern. Hur den vuxit fram, musiken som spelas, var den framträder, hur politiken påverkat den, vilken roll orkestern spelat och spelar och mycket mer. Texten kompletteras med massor av bilder från de gångna åren; från valrörelsespelningar, torg­spelningar, internat, musikläger, demonstrationer och övningar.Boken ges ut av Arkiv förlag i Lund. Vi hoppas att den ska vara klar inför 1 maj. För att finansiera utgivningen vill vi nu få in förhandsbeställningar av boken. Vi vänder oss till nuvarande och före detta musikanter, till våra vänner, till medlemmar i våra systerorkestrar och andra som kan tänkas vilja läsa boken om Röda Kapellet.
   Så här förhandsbeställer du boken: Sätt in 200 kronor per exemplar på orkesterns plusgiro 78 25 72-2 och skriv ”RK-boken” så får du den eller dem direkt i handen vid lämpligt tillfälle. Ska vi skicka till dig lägger du till 50 kronor (per försändelse). Skicka också ett mejl till undertecknad och berätta hur du vill få boken (eller böckerna) levererad.
Bengt Hall

Mejladress: bengt.hall@pbhome.se Telefon: 046-39 72 89 eller 073-364 90 70

Inga kommentarer: