2014-05-15

Skolpengen i Alliansens budget av Gunnar Stensson

Skolpengen i kombination med friskolesystemet och elevernas fria skolval leder till skolsegregation, sjunkande kunskaper och vinstuttag. Skolpengen gör girighet till skolsystemets främsta drivkraft. Skolpengen stjäl resurser från de elever och skolor som har störst behov och överför dem till skolor som inte behöver dem. Skolpengen undergräver lärarens auktoritet och verkar korrumperande på skolornas ledning. Pengar, som borde användas till undervisning, slösas bort i reklam. Skolpengen förvandlar betyg till försäljningsargument och leder till betygsinflation, samtidigt som ökad betygsanvändning skapar stress bland allt yngre elever.
   Allianspartierna har kanske upptäckt några av dessa missförhållanden och vill därför i årets budget göra en översyn av skolpengssystemet – för att behålla det! 

Det går inte att behålla skolpengen om man vill styra skolan bort från den kurs som lett till PISA-haveriet. Skolpengen driver skolan för full maskin genom dimmorna mot isberget.
   Därför vill de rödgröna partierna avskaffa skolpengen. Det ger dem möjlighet att återupprätta kunskapsskolan och styra resurserna till de individer och skolor som har störst behov. Det gör det möjligt att förhindra att lundabornas skattepengar hamnar i skatteparadis.
   Det gör det samtidigt möjligt att rädda de alternativa friskolorna och det fria skolvalet genom att eliminera de frestelser till vinst och korruption som skolpengen medför. Riskkapitalets giriga hajar förvisas från den pedagogiska verksamheten. Skolor med alternativ pedagogik får möjlighet att utvecklas och växa sig starka.
   Det blir svårt att dra upp skolan ur det träsk vari den sjunkit under de senaste åtta åren. Men det är nödvändigt att försöka. För att försöket ska bli möjligt måste de rödgröna partierna vinna valet! Sedan gäller det att kavla upp ärmarna och rädda vad som räddas kan.

Inga kommentarer: