2014-05-15

Vandring: Möllor vid Höje å

Samling vid Källbybadets entré söndagen 18 maj klockan 14. 

Mjölnardrängen Åred Persson på Källby Mölla
Vi besöker först Källby mölla, som var en vattenkvarn. Där ska vi minnas mjölnardrängen Åred Persson som deltog i slaget vid Klågerup 15 juni 1811. Bönder och drängar hade gjort uppror mot utskrivningarna för kriget mot Napoleon. De ville befrias från aga, bli självägande i stället för att lyda under adeln och att ”alla skulle vara lika goda”.
   Med sina hötjugor och liar hade de ingen chans att stå emot husarerna från Malmö. 30 blev ihjälhuggna när kavalleriet anföll. De övriga tillfångatogs och dömdes till döden. Straffen omvandlades till spöstraff och fängelsestraff. 
   Åred Persson överlevde slaget men fick lida spöstraff och fängelse. Sedan lämnade han Lund. Källby mölla lydde under greve Trolle-Wachtmeister på Trolleberg. Mjölnaren hette Sören Håkansson. 

Flackarps Mölla 1868 till 1953 
Från Källby Mölla fortsätter vi uppför backen till Flackarps Mölla. Där stod tidigare en stubbamölla som brann ner 1867. Brandförsäkringen i Torna och Bara härads brandstodsinrättning möjliggjorde 1868 bygget av den nuvarande möllan, som kostade 3.500 riksdaler. Möllan användes till 1953. Den siste möllaren hette Lars Jönsson. Till typen är Flackarps Mölla en medelstor holländare. Intill Flackarps mölla anlades 1895 Sankt Lars kyrkogård.

Höjebro Mölla
Vi återvänder via Hunnerup till Sankt Lars vårdcentral. Vi anger platsen där Höjebro Mölla en gång låg. Sträckan vi går är drygt 2800 meter. Hela utflykten beräknas ta två timmar.
Ciceron: Gunnar Stensson
Arrangör: Klostergårdens Byalag

Inga kommentarer: