2015-02-26

Teologiskt café

IKT - Institutet för Kontextuell Teologi - har som vanligt Teologiskt café första måndagen i månaden, alltså 2 mars. Vi håller till på Allhelgonagården invid Allhelgonakyrkan i Lund och börjar klockan 19.00. Först fikar vi en halvtimme (20:-), därefter börjar samtalet.
   Vi väljer tillsammans ett ämne som känns aktuellt ut ett kontextuellt perspektiv, och sedan vrider och vänder vi på det fram till klockan 21. Alla som har en tro av något slag eller som vill diskutera tro och liv i vår tid är hjärtligt välkomna!

Inga kommentarer: