2015-09-17

Röda Kapellet och KATARINA MAZETTI på Kulturnatten!

Välkommen till Kulturens Auditorium på Kulturnatten (19/9) kl 20.15. Under en timme ska vi spela musik med anknytning till sjuttiotalet. Årtiondet då vänstern växte, bokcaféer öppnades, protesterna mot Vietnamkriget och mot miljöförstöring tog fart, kvinnofrigörelse, daghem och inflytande på arbetsplatserna stod på dagordningen och blåsorkestern ”med hjärtat till vänster” bildades.
   Vi gör det tillsammans med lundaprofilen Katarina Mazetti. Under rubriken ”Snö kan brinna” berättar hon om sina upplevelser av sjuttiotalets musik och människors engagemang för frihet och rättvisa. Utgångpunkten är kulturhuvudstaden Umeå där hon då bodde. Rubriken, som anspelar på att ”tro kan försätta berg” är också titeln på hennes bok som utkommer senare i höst.
 

 
Du har också möjlighet att köpa boken om Röda Kapellet till rabatterat pris under konserten.
Röda Kapellet

Inga kommentarer: