2016-02-25

Miljöpartiet inbjuder till medborgardialog

Varför behövs höghastighetståg?
Hur påverkas Lund som station för de nya tågen?

Johan Wester samtalar med  Karin Svensson Smith (MP)
ordförande i riksdagens trafikutskott och leder en dialog med publiken 29 februari kl. 18.00
Atriumgården, Lunds Stadsbibliotek
Arrangör: MP Lund

Inga kommentarer: