2016-02-25

Så känt men ändå okänt av Göran Persson

Läste just LO:s sextonde skrift om den svenska makteliten. Ja du läste rätt, sextonde, i en serie man började ge ut 1999. Förkrossande fakta, jag skäms. Visst är fakta någorlunda kända av mig och troligen alla andra med politiskt intresse. Faktum kvarstår, detta är den första i serien som jag läst. Varför det är så vet jag inte riktigt, men tyvärr finns det en betydligt större klyfta mellan ”arbetare” och ”tjänstemän” än vad jag och andra inom den politiska vänstern vill tänka på dagligdags. Det är i den senare gruppen jag spenderat huvuddelen av mitt arbetsliv.
 

 
Jag delar till fullo LO:s syn att detta är något som måste hanteras, utvecklingen måste vändas. Det har emellertid konsekvenser. Det är inte bara den yttersta eliten som dragit ifrån kollektivet, det är många fler. Den elit som beskrivs i rapporten är 197 personer som verkligen förtjänar att uppmärksammas. Hur kan någon vara så duktig, ha så stort ansvar, eller någon annan förklaring som man brukar använda, att hen förtjänar mer än 50 gånger så mycket betalt som en industriarbetare? Men om vi vidgar skaran till alla de som ligger runt 5 gånger en arbetarlön. Hur många tusen får vi då?
   Mycket att fundera på. Kan här finnas en förklaring till att så många avskyr det så kallade ”etablissemanget” när de söker en politisk tillhörighet. Vad vet jag, läs gärna rapporten själv och tänk vidare. Rapporten är rätt trist att läsa om man inte är tabellnörd men tyvärr så måste man offra sig ibland.
   Nedan följer början av sammanfattningen och en länk till rapporten. 
Historiskt stora inkomstskillnader
Maktelitens genomsnittliga inkomster före skatt var 18,3 industriarbetarlöner 2014, den största skillnaden hittills. Det innebär också att maktelitens relativa inkomster har legat på samma nivå de senaste 5 åren. År 2007 var inkomstskillnaden nästan lika stor i vårt urval, då det behövdes 18,2 industriarbetare för att få ihop till en maktelitinkomst. Den inkomst som vi mäter för makteliten är arbetsinkomst samt inkomster från kapital och näringsverksamhet. År 2014 var den genomsnittliga sammanräknade inkomsten före skatt i makteliten 6,3 miljoner kronor, att jämföra med en genomsnittlig industriarbetarlön på 343 000 kronor. Per månad blir det 524 460 respektive 27 920 kronor. År 1950, denna undersöknings första år, var maktelitens genomsnittliga inkomst 11,1 industriarbetarlöner. 1980 var skillnaden i inkomster mellan maktelit och industriarbetare minst och motsvarade då 4,9 industriarbetarlöner.
 
Tidigare rapporter i LOs serie om den svenska makteliten
1   Eliternas återkomst (1999)
isbn 91-566-1615-5
2   Eliterna mot nya höjder (2000)
isbn 91-566-1707-0
3   Eliterna flyger högre (2001)
isbn 91-566-1768-2
4   Näringslivet ökar takten (2002)
isbn 91-566-1887-5
5   Folkhemseliten drar ifrån (2003)
isbn 91-566-1468-3
6   Makteliten förbereder pensionen (2004)
isbn 91-566-2084-5
7   Näringslivets maktelit befäster positionen
(2005) isbn 91-566-2194-9
8   Makteliten litar på sig själv (2006)
isbn 91-566-2281-3
9   Makteliten gör som de brukar (2007)
isbn 91-566-2384-3
10   Makteliten – mycket vill ha mer (2009)
isbn 978-91-566-2536-7
11   Makteliten – alltid mer, aldrig nog (2011)
isbn 978-91-566-2689-0
12   Makteliten – kommer igen (2012)
isbn 978-91-566-2744-6
13   Makteliten – klyftorna består (2013)
isbn 978-91-566-2867-2
14   Makteliten – i en klass för sig (2014)
isbn 978-91-566-2951-8
15   Makteliten – svävar ovanför (2015)
isbn 978-91-566-3062-0

Inga kommentarer: