2016-10-13

Hittat på nätet

Att leta runt på nätet är numera en normal sysselsättning för den politiskt intresserade i allmänhet och för en VB redaktör i synnerhet. Oftast är det lättare att hitta gulliga djur och småbarn än något politiskt intressant.
   Men ibland så hittar man nåt. Denna gång på Facebook och jag tillåter mig att citera texten utan att fråga skribenten, använder man rubriken "Öppet brev" så gör man. Kanske är detta en lika kraftig spricka i Mp lokalt i Lund som de som tidigare blottats på riksplanet. Att red och VB håller med i det mesta är ganska tydligt för VB-läsaren.
redÖppet brev
Har idag varit på presidiebesök på Polhemskolan i Lund.
Har träffat elever, lärare och skolledare. Träffade elever från Afghanistan som läser på Spri, språkintroduktion. De mår inte bra, har svåra minnen med sig och är nu oroliga för att bli utvisade tillbaka till en osäker framtid. De är tacksamma över att ha fått chansen i Sverige och glada att få gå i en bra skola men vet inte hur länge de får stanna. De undrar nu om det är lönt att fortsätta lära sig svenska.
   Jag träffade lärare som känner sig diskvalificerade och placerade i B-laget när de inte fått del av lärarlönelyftet. Och jag ser att Polhem är en av våra bra skolor som alla hotar att drabbas av det sparbeting vi fått inför 2018.
   Dessa faktorer har jag svårt att ta ansvar för som miljöpartist och ordförande i Utbildningsnämnden. Jag kan inte försvara migrationspolitiken som skickar motiverade elever tillbaka till krig och fattigdom. Jag kan inte försvara en nationell lönesatsning som får många lärare att tappa tron på sin framtid i skolan. Och jag kan inte försvara ett uppdrag att spara 3-7 procent i en budget som redan är hårt pressad.
   Dessa förhållanden och utvecklingen av dem kommer att bli avgörande för mina möjligheter att fortsätta som ansvarig politiker och som miljöpartist.
Anders Ebbesson
Publicerat på Facebook 161011

Inga kommentarer: