2016-10-13

Stoppa racet mot avgrunden! av Gunnar Stensson

Bilismen ökar! De tunga, energislukande bilarna blir fler! På E 22.an trängs de! Ton och åter ton av blänkande stål och krom rusar fram, nos vid avgasrör vid nos vid avgasrör i 120, 130, 140 km i timmen.
   Slätten kvävs under en matta av stora, privatägda enfamiljshus, stereotypa, blinda, med instängslade, trista kvadrater till trädgårdar.
   Lund glesas ut, Staffanstorp glesas ut, Lomma glesas ut, Burlöv glesas ut, Malmö glesas ut.
   Vart och ett av de privata enfamiljshusen ger upphov till ytterligare minst två bilar som förorenar luften och bidrar till den globala uppvärmningen.
   Barnen körs i bil till skolan. Som giftormar ringlar sig bilköerna in St Larsparken. Föräldrarna bilar till jobben. På de ökenlika parkeringsplatserna runt Novas kommersbaracker samlas bilarna som spyflugor kring ett ruttnande kadaver.
   Lunds södra infart ska fördubbla kapaciteten. Antalet körfält på väg 108 och E 22 mångdubblas. Dånet från motorvägarna tilltar oavbrutet som en annalkande orkan.
   Lunds kommun sprider utglesningen som en dödlig pest till Dalby, Genarp, Veberöd och Södra Sandby.
   Staten gynnar genom ränteavdrag de höginkomsttagare som med sina enfamiljshus föröder de fruktbara jordarna. Samtidigt missgynnas de som bor i hyresrätt i tätorterna.
   Luften förgiftas. Växtgasutsläppen ökar. Den globala uppvärmningen accelererar 2005 - 2010 – 2015 – 2016. Polarisarna smälter. Havsnivån stiger. I dag dör tusenden på Haiti. Florida och Georgia ligger under vatten.

Denna markexploatering, denna storsatsning på flerfiliga motorvägar och utglesad, bilberoendeskapande bebyggelse, denna sprawl, omöjliggör Sveriges mål att minska utsläppen från trafiken med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå.
   Den är ett hån mot Parisöverenskommelsen.
   Allianspolitiker, kapitalägare och höginkomsttagare utgår från maximen in the long run we are all dead, medan de stampar gasen i botten på sina dånande dödsbilar bakom Donald Trumps monstermaskin som med fladdrande stjärnbanér leder racet mot avgrunden.

Vi vet alla vad som behövs: järnvägar, kollektivtrafik och hyreslägenheter i höga hus, som sparar mark och har milsvidd utsikt över det gröna Skånes öppna landskap med fält och träd, åkrar och vatten.
   Så uppnår vi en förtätning som ger närhet till arbete, universitet, skolor, idrottsanläggningar, kyrkor, konserthus, teatrar, restauranger, demokratiska samlingslokaler, bibliotek och parker.
   Nu behövs en generalstrejk, en klimatrevolution som befriar jorden från privatiseringarnas taggtrådsstängsel och ger den tillbaka till människorna.
   Låt oss vända på Naomi Kleins formulering Kapitalismen kontra klimatet och samlas kring parollen Klimatet kontra kapitalismen!

Lunds politiker kan inleda genom att:
 • stoppa utbyggnaden av södra infarten,
 • stoppa ökningen av ägda enfamiljshus i Södra Sandby, Dalby, Genarp och Veberöd,
 • satsa på torn för hyresgäster vid Lunds södra med utsikt över korpfotbollsplanerna och lundaslätten, bygga en spårvägsförbindelse till Dalby och åter förvandla Nova till åker, medan vi gemensamt förbereder den globala klimatrevolutionen.

 

Källa: Smart stad – smart samhällsplanering
för att nå Sveriges miljömål
Intelligence Watch 2016.

Inga kommentarer: