2016-11-24

Kapitalisterna vill ha hjälp av staten

I Sverige är det numera tillåtet med vinster i välfärden. Att vårda, bota och undervisa har därmed blivit varor på marknaden, vilket är helt i linje med kapitalismens behov av ständig varufiering och ständigt utvidgande av marknader. Att det är det fördelningsverktyg – skatter - som traditionellt har använts för att ta från de rikare och ge till de fattigare som är med och finansierar dessa privata vinster är onekligen en ironisk twist i det socialdemokratiska projektet. Och en ironisk twist även i det ”fria” marknadsprojektet; det har visat sig att kapitalisterna hellre än att agera på en fri marknad agerar på en skattefinansierad sådan, hellre än att klara sig själva klarar sig med hjälp av staten.
Nina Björk, Drömmen om det röda, s. 69.

Inga kommentarer: