2016-11-24

Sänk avgifter i kulturen och fritiden i Lund!
av Hanna Gunnarsson

Idag har kommunfullmäktiges november-möte fastställt avgifterna för kommunens hela kultur- och fritidsverksamheten. Avgifterna beslutas varje år och kommer i ett långt och inte helt okomplicerat dokument. Många gånger passerar dokumentet oförändrat, men det här året satte vi i vänsterpartiet oss ner och gick igenom det i detalj. Det är ganska intressant läsning för den som tar sig igenom hela dokumentet.
   Vänsterpartiet är i grunden motståndare till höga avgifter, vi vill hellre finansiera kommunens verksamheter genom skatten. Kommunskatten är visserligen inte progressiv, men de som tjänar mer betalar ändå mer i skatt. Avgifterna är däremot lika höga för alla, oberoende av inkomst (med några få undantag för rabatter för vissa grupper).
   Det finns tyvärr ett massivt motstånd mot sänkta avgifter i Lunds kommunfullmäktige. Vänsterpartiet föreslog ett litet paket av sänkta avgifter, som Feministiskt initiativ och Marie Henschen från FörnyaLund instämde i. Vi vill sänka avgifterna på Kulturskolan och Högevallsbadet, där vi föreslår en generell sänkning på 10 % på Kulturskolan och 10 kronor på Högevallsbadet. Utöver det vill vi ta bort avgifterna på toaletterna på Stadsbiblioteket, det är en väldigt onödig avgift och inte höja avgiften (vilket föreslås av tjänstemännen) till ishallen och bowlinghallen. Vårt gamla förslag om att simundervisningen för skolorna ska vara kostnadsfri finns såklart med också. Det har länge varit ett rödgrönt förslag, men nu är Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ ensamma kvar att arbeta för detta.
   Det finns många avgifter kvar att fundera på i det stora avgiftsdokumentet, så det finns all anledning att läsa dokumentet ett par gånger till och fortsätta föreslå förändringar som gynnar lundabor, framförallt de med låga inkomster.

Inga kommentarer: