2016-11-17

Politiken får hemsida


 
Politiken som ges ut av vänsterpartiet i Lund har hitintills kommit ut som ett tryckt blad i samband men kommun-fullmäktiges möten i Lund. Men nu tar bladet steget ut i den elektroniska verkligheten och blir med hemsida.
   För den politiskt intresserades skull så hoppas vi på en mer aktiv sida än vänsterpartiets officiella webbsida där det fortfarande är sommar.
Läs mer »

Inga kommentarer: