2017-02-02

Israel: Staten berömmer och belönar marktjuvar
av Ulf Nymark

Nu i dagarna håller israelisk polis på att utrymma en illegal israelisk bosättning, Amona, på Västbanken. Bosättningen är illegal även enligt israelisk lag. Högsta domstolen har fastslagit detta och beordrat att bosättningen ska tömmas och upphöra. Bosättarna har helt enkelt ockuperat och lagt beslag på privat mark, ägd och brukad av palestinier. Tömningen av bosättningen har uppskjutits i flera år, men är nu alltså på väg att verkställas. Bosättarna motsätter sig evakueringen och har drabbat samman med polisen. Ett femtontal polisen och två bosättare har fått lindriga skador under sammanstötningarna. Ett antal israeliska ungdomar har också arresterats för att de hindrat polisen att fullgöra sina uppgifter. Noteras bör i detta sammanhang, att när palestinier protesterar och demonstrerar mot den olagliga ockupationen av palestinsk mark är det snarare regel än undantag att polisen och armén skjuter skarpt mot demonstranterna.

Nya bosättningar på palestinsk mark
Israels regering, med premiärminister Netanyahu i spetsen, har omedelbart lovat att nya bosättningar ska byggas på Västbanken för att kompensera de evakuerade jordtjuvarna. 6000 nya bostäder har Netanyahu utlovat, plus ett antal miljoner i ekonomisk kompensation. Utbildningsminister Bennet har dessutom lovat att lägga ett förslag i parlamentet om att annektera hela Västbanken. Ministern hyllar de protesterande bosättarna som ”hjältar”.
   I ”den judiska och demokratiska staten” Israel är nu ett lagförslag på väg att antas som gör det lagligt för enskilda att lägga beslag på privatägd palestinsk mark. Fram till nu har det ju varit tillåtet för staten att ockupera palestinskt territorium. En tvåstatslösning och en fredlig lösning överhuvudtaget tonar allt mera bort i fjärran.
(Källa: Tidningen Haaretz, 2017-02-02 med flera datum).

Inga kommentarer: