2017-02-02

Kommunstyrelsen: Ja till en kvarts miljard för ökad biltrafik av Ulf N

Kommunstyrelsens majoritet, bestående av samtliga partier utom MP och V, beslutade i går att säja ja till kommunal medfinansiering av ny trafikplats vid Östra Torn/Ideon och nya körfält på E22:an mellan trafikplats Gastelyckan och Lund Norra. Visst, kommunen betalar inte hela detta asfaltkalas. Femtio miljoner bidrar Lund med. Och även statens medel kommer från skattebetalarna. Kommunen ska stå för en ny cirkulationsplats på Scheelevägen och nya gator.
   Detta är alltså en investering i ökad biltrafik och därmed också ökade koldioxidutsläpp, ökat buller och ökad trängsel på Lunds gator. Tänk så mycket bättre cykel-, gång- och kollektivtrafikinfrastruktur vi i Lund kunde få för 250 miljoner kronor! Märkligt nog hördes denna gång ingenting från FNL om att stoppa denna investering i föråldrad transportteknik och slöseri med skattebetalarnas pengar.
   Utbyggnaden står givetvis i skarp motsättning till de miljö- och klimatmål som Lunds kommun i stor politisk enighet har beslutat om. Återigen visar det sig att det är lätt att sätta upp mål, men betydligt svårare att fatta beslut som främjar målen.

NOT: Både MP och V reserverade sig mot beslutet.

Inga kommentarer: