2017-06-15

Byggnadsnämnden: Fel namn beslutades! av Ulf N

Byggnadsnämnden har som kanske är bekant utmanat lundaborna att ge namnförslag på de nya stadsdelarna som gått under arbetsnamnen Lund Sydväst och Öresundsvägsområdet. Anledningen till detta är att nämnden inte gillade tjänstemannaförslaget gällande det sistnämnda området: Fabriksstaden.
   Många namnförslag lämnades in. Av dessa föreslog tjänstemännen fortsatt Fabriksstaden för området vid Öresundsvägen och Höjedal för sydvästra Lund.

Återremiss
I maj beslutade nämnden i relativt stor enighet att i stället kalla det sistnämnda området för Källby. Kring namngivningen av Öresundsvägsområdet rådde större oenighet. Fast på en punkt var nämnden enig: Fabriksstaden skulle inte väljas. Valet stod i stället mellan Västerbro och Öresundsvången. Nämnden ville då ha argumenten för de två namnförslagen ytterligare belyst och återremitterade ärendet.
   Vid nämndens sammanträde nu i början av juni skulle så namnet definitivt beslutas. I beslutsunderlaget fanns bland annat ett yttrande från Lantmäteriet, Sektionen för ortnamn och sekretess i Gävle.
   Lantmäteriet skriver i sitt yttrande bland annat: ”Lantmäteriet konstaterar att namnförslaget Öresundsvången anknyter till den i området centralt belägna Öresundsvägen. Gatan har fått sitt namn efter det tidigare Sockerraffinaderiet Öresund som hade sin anläggning på platsen. Namnet ansluter i övrigt till de i Lund förekommande namnen på -vången som anger områden i staden: Galjevången, Kyrkovången, Möllevången m. fl. Det föreslagna namnet Öresundsvången kommer även att sekundärt kunna kopplas till den tidigare verksamheten i området, och bidrar därför till att bevara den lokala industrihistorien.”

Inte genomskinligt”
Vidare säjer Lantmäteriet: ”Namnförslaget Västerbro är härlett ur namnet Kung Oskars bro som avser en bro över det närliggande järnvägsområdet, samt stadsdelsnamnet Väster. Alternativt kan, enligt förslaget, ordet bro även syfta på den gamla vägen som gått genom området, där vägbanan i det då delvis sanka området kunde kallas bro. Namnet Västerbro är enligt Lantmäteriet inte lika tydligt utpekande och genomskinligt som förslaget Öresundsvången, och namn på -bro saknas helt i Centrala Lund.”
   Lantmäteriet konstaterar därför att Öresundsvången bättre passar in i det befintliga ortnamnsskicket och förordar att namnet Öresundsvången ska antas.

Hör inte hemma i Lund
Trots de närmast förödande argumenten mot namnet Västerbro föreslog Stadsbyggnadskontoret att namnet Västerbro skulle väljas. För detta förslag röstade en majoritet bestående av S och M, medan MP, L, C och KD röstade för Öresundsvången. (V var inte närvarande vid mötet). Så nu får Lund dras med ett namn som i stort sett saknar historisk förankring och som inte hör hemma i ortsnamnskicket ti övrigt.

Inga kommentarer: