2017-06-15

När var ”America great”? av Gunnar Stensson

Jag funderade över vad ordet ”great” betyder under en promenad till Sankt Lars vårdcentral. Make America Great. Great Britain. Inte bara Donald Trump utan också Theresa May är besatt av ordet great.
   Det innebär inget positivt i samband med imperier, erövringar och nationalism, tänkte jag. Kanske finns andra sammanhang där det kan användas.
   Om adjektivet great skulle användas om någon period i USA:s historia, vilken skulle det i så fall vara?
   Jag gjorde en snabbspolning i minnet och fick ihop en lista. (En massa råkor väsnades i ett träd). När jag kom hem skrev jag ner listan. För att få en sorts kronologi utgick jag från några presidenter, alls inte alla. Sedan delade jag upp listan i fyra perioder. Då såg den ut så här:

USA-krönika
1776-1932
Washington: Självständighetsförklaring. Slavhandel och slavekonomi. Södern: bomullsplantager. Nord: industrialism.
Lincoln: Amerikanska inbördeskriget. Slaveriet avskaffas. Västern erövras. Indianutrotning. Invandring.
Wilson: Första världskriget. Det glada 20-talet. Rasism. Segregation. Depression.

1932-1960
Roosevelt: New Deal. Pearl Harbour. Normandie.
Truman: Hiroshima. Marshallhjälp. Kallt krig. Nato. Mc Arthur vill använda kärnvapen i Korea.
Eisenhower. Tja. Han hade gjort sitt som ÖB.

1960-2000

Kennedy: Medborgarrättskamp. Kuba. Mördad 63.
Johnson: Vietnam. Martin Luther King mördad. Robert Kennedy mördad.
Nixon: Black Power. Black Muslims. Watergate. Militärkupp i Chile.
Ford: ut ur Vietnam.
Carter: Ambassadockupation i Iran.
Reagan: Krig Irak-Iran. Berlinmuren rivs. ”Historiens slut”.
Bush d.ä.: Kuwaitkriget
Clinton: Bombning av Belgrad. Avtal Israel-Palestina.

2000-2017
Bush d.y. World Trade Center. Invasion i Afghanistan och Irak.
Obama: Ekonomisk kris. Obama-care. Arabisk vår. Syrien. IS.
Trump:  America First. Make America Great Again. Isolationism. Bryter med klimatavtalet.

Den första perioden är förstås bara en sorts historisk sammanfattning att utgå ifrån. De andra tre har jag bevittnat och engagerat mig i med intensivt intresse.
   Under perioden 1932-60 var jag fylld av ganska okritisk beundran för USA. Inte bara jag. Sådan var den allmänna opinionen efter andra världskriget i Sverige och övriga väst. Många stannade i den attityden resten av livet.
   Perioden 1960-2000 fylldes jag av frustration och vrede, en vrede som förstärktes av mina tidigare förväntningar. USA-imperialismen härskar. Krossa den!
   2000-talets USA utvecklades till en global katastrof, utlöst och underhållen av USA. Obama försökte bromsa. Valet av Donald Trump bekräftar kollapsen.
 

 
Vad kunde motivera ordet great för att karaktärisera USA ungefär mellan 1930 och 1960?
   I första hand det banala konstaterandet att USA blev världens mäktigaste nation genom segern i andra världskriget. Men också Roosevelts sociala politik under 30-talet, sammanfattad i beteckningen New Deal, och Trumans satsning på Europas återuppbyggnad genom Marshall-hjälpen.
   Att Donald Trumps isolationism är raka motsatsen till den som fördes under USA:s stora tid behöver inte ens påpekas.
   Trump är konsekvent inriktad på att göra America small på alla områden. En liten bromskloss, inriktad på vinst.
   Vad händer perioden efter 2020?

Inga kommentarer: