2017-08-31

Vänsterpartimöten

Lite reklam om möten som kanske intresserar Veckobladets läsare:
11/9 kl 19.00-20.00
Kommunens översiktsplanechef kommer till Vänsterpartiets kommunpolitiska möte och berättar om den nya översiktsplanen, som nu skickas på en första remissrunda.
18/9 kl 19.00-20.00
Kommunens limnolog, sötvattensspecialist, kommer till Vänsterpartiets kommunpolitiska möte och berättar om kommunens arbete med vattenfrågor i sjöar och åar.
   Alla är välkomna! Mötena hålls på partilokalen, Svartbrödersgatan 3 i Lund.

Inga kommentarer: