2018-09-20

Så subventionerar vi skattebetalare de rikas vård
av Gunnar Stensson

650 000 personer har tecknat privat sjukvårdsförsäkring.
   De privatförsäkrade har förtur i vården och bryr sig inte om att politikerna försummar den offentliga vården.
   De har varken lust eller intresse för att bidra till den – vilket förklarar varför allianspartierna i Region Skåne benhårt snålar med anslagen och underfinansierar den offentliga vården.
   Kom också ihåg, att de privata sjukvårdsförsäkringarna inte på långa vägar är så privata som du tror.
   Ett exempel bland många är avtalet mellan Capio Lundby och Västra Götaland, där Västra Götaland står för hela hyran, medan försäkringsbolagen och deras kunder parasiterar utan att betala ett öre.
   De privata sjukvårdsförsäkringarna sponsras också av staten genom frihet från förmånsbeskattning.
   Arbetsgivare erbjuder sina arbetstagare ett förmånligt bruttolöneavdrag när de tecknar sina privata sjukvårdsersättningar. Det tjänar arbetstagarna pengar på, men staten förlorar via uteblivna skatteinkomster.
   Det markerar början till en amerikaniserad välfärdsrelation mellan arbetsgivare och arbetstagare i stället för mellan stat och medborgare.
   Nå, första juli i år drev regeringen faktiskt igenom att också privata sjukvårdsförsäkringar ska vara förmånsbeskattade som alla andra förmåner.
   Men det beslutet vill allianspartierna riva upp, påpiskade av Svenskt Näringsliv och branschorganisationen Svensk försäkring.
   Detta påpekar ekonomhistorikern John Lapidus i en debattartikel i Expressen den 17 september (Har du också missat den gömda välfärden?). Han är författare till boken Vårdstölden – hur den privata välfärden tar från det gemensamma.

Inga kommentarer: