2018-10-25

Arbetarrörelsen och den Svenska Modellen


Tid: Söndag 11 November 15:00
Lokal/sal: ABF Huset Malmö, Lilla salen
Adress: Spånehusvägen 47, 21158, Malmö

I den politiska debatten är det idag få begrepp som är så omhuldade som "den svenska modellen".
   Från vänster till höger säger man sig vilja värna den svenska modellen, men vad är det egentligen som man säger sig stå upp för? Finns det en gemensam definition eller är den svenska modellen idag endast ett begrepp som ideologiskt fylls med det som för stunden passar? Roy Karlsson, gymnasielärare och tidigare fackligt aktiv metallarbetare bosatt i Västervik kommer att ge ett historiskt perspektiv på "den svenska modellen" utifrån arbetarrörelsens olika ideologiska riktningar och diskutera dess politiska betydelse av idag.
Arrangörer: Svenska Clartéförbundet och ABF Malmö

Inga kommentarer: