2018-10-25

Återupprätta Lunds rådhus – för demokratins skull
av Mats Olsson

Motion till Lunds kommunfullmäktige 2018-10-22

Sedan medeltiden har Lunds stads styre befunnit sig vid Stortorget. Det är ingen tillfällighet, styrets synlighet och tillgänglighet är en viktig förutsättning för dess legitimitet. Det nuvarande rådhuset byggdes på 1830-talet och har i 185 år fungerat som nod och kontaktpunkt mellan styre och medborgare och har sedan den allmänna rösträttens införande tillika varit demokratins högborg.
   Men sedan september 2018 har kommunkontoret och de förtroendevalda kommunalråden försvunnit från Rådhuset. De återfinns numera i hyrda lokaler på femte och sjätte våningen i det nybyggda tingshuset. Ingången är en låst anonym dörr ut mot spår 6. För att komma in och träffa en levande människa måste två låsta spärrar passeras, likaså måste den som vill passera ut från kommunkontoret be om hjälp av personal. I interna meddelande på kommunkontoret talas det om ”Ytterdörren – vårt skal mot omvärlden”, att ”tyvärr har det redan förekommit att obehöriga har kommit in i trapphuset” och att vi måste ”se till att skalet håller tätt” (2018-09-28). De ”obehöriga” är alltså medborgarna, som till varje pris ska hållas ute.
   Jag har i kommunstyrelsen det senaste året vid flera tillfällen försökt få klarhet i planerna vad gäller rådhuset, men mötts av tystnad eller undvikande svar. Man kan på goda grunder fråga sig vem som har beslutat att avveckla Lunds rådhus, nedläggningen har i alla fall inte föregåtts av något politiskt beslut i kommunstyrelsen.

Jag föreslår
att rådhuset omedelbart återupprättas som säte för Lunds politiska ledning och som kommunkontor.
Mats Olsson, Vänsterpartiet

Inga kommentarer: