2019-02-14

Liberalt?Liberalerna vill belöna den före detta demokratin Israel genom att i Trump's ledband flytta den svenska ambassaden till Jerusalem. Detta efter fortsatta krigsförbrytelser och ny Apartheidlagstiftning som formellt reducerar de koloniala undersåtarna till andra klassens invånare. Det var ju liberalt av dem.            

Inga kommentarer: