2022-11-24

Anslagstavlans yttrandefrihet

 

Visserligen saknas fortfarande en anslagstavla i Klostergårdens centrum, men invånarna har tagit saken i egna händer och fortsatt affischeringen på den vägg där anslagstavlan funnits i 50 år och borde finnas i 50 år till.
   Det är lite besvärligare att sätta upp meddelanden på en cementvägg än att göra det på en riktig anslagstavla, men alla vet var den riktiga borde finnas. Fortsätt att affischera!

Inga kommentarer: