2008-09-18

Fördöm våldet i Bolivia

Alla demokratiska krafter måste entydigt fördöma det antidemokratiska och rasistiska våldet i östra Bolivia. De senaste dagarnas våldshandlingar är inte spontana, utan del i en kampanj för att sätta hela den konstitutionella processen ur spel. Guvernörerna i de östra delarna av landet har tydligt visat att man ignorerar det bolivianska folkets stöd till den lagliga och konstitutionella regeringen. De hämtar aktivt stöd från USA, och mycket tyder på att detta utgör förberedelser till en statskupp. Händelseförloppet påminner oroande om förberedelserna inför statskuppen 11 september 1973 i Chile. Vi måste lära av historien, och försvara demokratin i Bolivia innan det är för sent.
Kalle Larsson
T.f. partisekreterare, Vänsterpartiet

Inga kommentarer: