2008-09-18

Katastrofen i Somalia
av Gunnar Stensson

"Somalia i siffror
10 000 människor har dödats i Somalia sedan början av 2007.
En miljon människor har drivits på flykt och 3,2 miljoner behöver nödhjälp.
7 231 somalier har fått uppehållstillstånd i Sverige sedan den 1 januari 2007.”
citat ur Sydsvenskan 17/9

Vad var det som hände 2007 som fick så fruktansvärda konsekvenser?

Jo, Etiopien ockuperade Somalias huvudstad Mogadishu efter att ha invaderat Somalia julaftonen 2006. USA deltog i angreppet med bombplan och artilleribeskjutning från krigsfartyg utanför Somalias kust.
Initiativet kom från USA som också försåg sin klientstat Etiopien med vapen och pengar.

Varför skedde invasionen?
USA ville konsolidera sin maktställning i det strategiskt viktiga Röda havs-området och förhindra framväxten av en oberoende muslimsk stat. För Etiopien handlade det om att befästa sin ställning som regional stormakt.

Hur motiverade USA invasionen för omvärlden?

I Somalia hade regionala och religiösa ledare allierat sig under beteckningen De islamiska domstolarna. De lade en grund för fred och stabilitet. Striderna mellan klaner och krigsherrar upphörde. Dödandet, våldtäkterna och plundringarna förhindrades. Vägspärrarna avlägsnades. Kommunikationerna i landet öppnades. Civilbefolkningen fick åter möjlighet till normalt liv. Piratverksamheten i Röda havet stoppades. Det blev fred i Mogadishu och snart i hela landet.
Men USA ville annorlunda. Man utsåg före invasionen en handplockad exilregering som residerade i Kenya. USA såg till att få den internationellt erkänd.
Det enda USA sedan behövde göra för att rättfärdiga invasionen i Somalia var att skrämmas med Usama bin Laden, beskylla de islamiska domstolarna för samarbete med al Qaida och kräva att den ”legala regeringen” skulle installeras i Mogadishu. Klassisk imperialism.

Vilken blev effekten?
Se Sydsvenskans siffror i citatet ovan.

Hur reagerade världssamfundet?
Som Sverige. Somaliska flyktingar terrorlistades och berövades tillgång till sina pengar. Andra åtalades. Somliga fördes till tortyrcentraler i länder som Polen och Egypten.
I dagarna har Sverige dock besinnat sig. Terrorstämplingen av banken al Barakaat hävdes härom veckan. De terrormisstänkta somalierna frikändes för ett par dagar sedan ”i brist på bevis”.
Därmed undanröjdes två svenska rättsskandaler.

Hur hade Sverige fått uppgift om terrormisstankarna?
Genom underrättelsetjänstens byteshandel med andra stater inklusive diktaturer som Etiopien. Jämför Carl Bildts erkännande i samband med FRA-debatten.

Hur ser framtiden för Somalia ut?
Mycket mörk. USA har orsakat en katastrof som bara ser ut att förvärras.

Inga kommentarer: